Лейкопласти

Лейкопласти (від грец. лейкос – безбарвний) – це безбарвні пластиди, що містяться в клітинах рослин. Вони відповідають за зберігання різних резервних речовин, таких як крохмаль, білки або жири. Вони набагато менше спеціалізовані на фотосинтезі, порівняно з хлоропластами, і зазвичай не містять хлорофілу.

Лейкопласти
Лейкопласти у клітині бульби картоплі

Вони є найбільш поширеним типом пластид у рослинних клітинах.

Основні типи лейкопластів

  • Амілоопласти – це лейкопласти, які накопичують крохмаль. Вони зустрічаються в коренях, бульбах і насінні рослин.
  • Протеопласти – накопичують білки. Вони зустрічаються в листках, стеблах і коренях рослин.
  • Ліпопласти – які накопичують жири і олії. Вони зустрічаються в насінні, плодах і коренях рослин.

Будова лейкопластів

Лейкопласти, подібно до інших пластид, мають свою специфічну будову, яка визначає їхні функції та роль у клітині рослин.

Вони мають дві мембрани, подібно до інших пластид. Зовнішня мембрана огортає пластид, тоді як внутрішня формує внутрішні структури та має контакт із стромою.

Строма наповнює внутрішній простір лейкопласта і містить включення.

Тип включення в лейкопластах може варіювати в залежності від їхньої функції та типу клітини. Найпоширеніші типи включень у лейкопластах включають крохмаль, жири та білки

Функції лейкопластів

Виконують різні функції в рослинних клітинах, включаючи:

  • Накопичення запасних речовин – лейкопласти можуть накопичувати різні запасні речовини, такі як крохмаль, білки, жири.
  • Захист клітини – вони можуть виробляти антиоксиданти, які допомагають захистити клітину від пошкоджень, викликаних вільними радикалами.
  • Формування клітинних стінок – лейкопласти можуть виробляти лігнін, який є основним компонентом клітинних стінок рослин.

Лейкопласти відіграють важливу роль у житті рослин. Вони допомагають рослинам запасати енергію, захищати клітини від пошкоджень і формувати клітинні стінки.