Цитоплазма

Цитоплазма — це основна за об’ємом частина клітини, її внутрішній вміст. За фізичними властивостями це напіврідка маса колоїдної структури — гіалоплазма (цитозоль), в якій перебувають усі клітинні органели, крім ядра. Речовина всередині ядра, що міститься в ядерній мембрані, називається нуклеоплазмою.

Цитоплазма приблизно на 80% складається з води і зазвичай безбарвна.

Цитоплазма відіграє важливу роль у клітині, слугуючи середовищем, у якому розташовані органели і яке забезпечує перебіг багатьох хімічних реакцій та постачання необхідних речовин до різних частин клітини. Цитоплазма оточена клітинною мембраною (або цитоплазматичною мембраною для більшості прокаріотів) і оточує ядро та мембрани органел. Гіалоплазма може перебувати у рідкому (золь) стані і в’язкому (гель).

Історія назви

Термін був введений Рудольфом фон Келлікером у 1863 році, спочатку як синонім протоплазми , але пізніше він став означати речовину клітини та органели поза ядром.

Існують певні розбіжності щодо визначення цитоплазми, оскільки деякі автори вважають за краще виключати з неї деякі органели, особливо вакуолі, а іноді і пластиди.

Функції цитоплазми

  • Підтримка структури: Цитоплазма забезпечує опору та структурну підтримку для клітини. Це досягається завдяки цитоскелету, який включає білки, такі як актин і міозин, які надають клітині форму і можливість здійснювати рух.
  • Реакції та обмін речовин: Багато реакцій метаболізму та обміну речовин відбуваються в цитоплазмі. Це місце, де проходить багато хімічних реакцій, необхідних для життєдіяльності клітини.
  • Транспорт: Цитоплазма є середовищем для транспорту різних молекул та органел між різними частинами клітини.
  • Зберігання запасних речовин: Деякі клітини можуть зберігати запасні речовини, такі як глікоген у клітинах печінки або жир у жирових клітинах, в цитоплазмі.
  • Мобільність: Цитоплазма має рухливий характер і може стимулювати рух органел та структур в межах клітини.
  • Взаємодія з ядром: Цитоплазма оточує ядро клітини і забезпечує доступ різних молекул до ядра та з ядра під час клітинного поділу та інших процесів.

Цитоплазма важлива для життя клітини і функціонує як середовище для багатьох біологічних процесів. Вона є однією з ключових компонентів клітини і грає важливу роль у забезпеченні її функцій та виживанні.