Комплекс Ґольджі

Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) — одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів. Був відкритий у 1898 році італійським лікарем Каміллом Ґольджі і була названа на його честь

Грає важливу роль у обробці, модифікації та сортуванні білків та ліпідів, а також у формуванні лізосом та вакуоль. Комплекс Гольджі складається з мембран, утворюючи систему цистерн та мішків, і він може мати різний вигляд та структуру залежно від виду організму та типу клітини.

Функції комплексу Ґольджі

Головні функції комплексу Гольджі включають:

  1. Модифікація білків: Він додає до білків вуглеводні групи та інші хімічні мітки, які необхідні для їхнього правильного функціонування.
  2. Сортування та транспортування: Комплекс Гольджі розміщує та сортує білки та ліпіди, які були синтезовані у різних частинах клітини. Потім він направляє їх до відповідних місць у клітині або на вилучення.
  3. Формування лізосом і вакуолей: Комплекс Гольджі відіграє ключову роль у створенні лізосом та вакуолей шляхом спеціалізованих мішків, які відділяються від цистерн Гольджі.
  4. Синтез полісахаридів: У деяких клітинах Комплекс Гольджі виконує синтез полісахаридів, таких як целюлоза у рослин.

Будова комплексу Ґольджі


Комплекс Ґольджі є стопкою плоских дископодібних цистерн і пов’язану з ними систему бульбашок. У комплексі Гольджі виділяють два полюси.

Полюс, розташований ближче до ядра клітини (так званий цис-полюс), приймає речовини, синтезовані в ЕПС. Сюди надходять мембранні бульбашки, які відокремилися від ЕПС, і відбувається їх злиття з цистернами апарату Гольджі.

Речовини, що надійшли до комплексу Гольджі, переміщуються цистернами до протилежного полюсу * (транс-полюсу) *, зверненого до цитоплазматичної мембрани. При цьому вони зазнають різноманітних біохімічних перетворень. У цистернах *транс-полюса* відбувається поділ та сортування молекул за хімічним складом та призначенням. Далі речовини упаковуються в мембранні бульбашки, які відокремлюються від цистерн апарату Гольджі. Внутрішній вміст цих бульбашок виводиться з клітини шляхом екзоцитозу, які мембрани включаються до складу плазмалеми. Так відбувається секреція клітиною різних речовин у позаклітинне середовище та оновлення цитоплазматичної мембрани. Крім того, з деяких бульбашок комплексу Гольджі формуються лізосоми та вакуолі.

Комплекс Ґольджі

Завдяки своїй ролі у роботі з білками та ліпідами, Комплекс Гольджі вважається однією з найважливіших органел для клітинної функції та метаболізму.