Органели

Органели – це спеціалізовані структурні компоненти внутрішньої частини клітини, які виконують конкретні функції, необхідні для життєдіяльності клітини.

Органели допомагають клітині виконувати різноманітні біологічні процеси, включаючи синтез білків, обмін речовин, транспорт, енергетичний обмін та багато інших.

Мембранні органели

 • Ядро: Зберігає генетичну інформацію та контролює багато біологічних процесів у клітині.
 • Мітохондрії: Виконують аеробне дихання, внаслідок чого виробляють енергію (АТФ) для клітинних процесів.
 • Вакуолі: Зберігають рідину, речовини та допомагають підтримувати тиску в клітині.
 • Пероксисоми: Виконують ряд реакцій, включаючи розщеплення перекису водню та інших біохімічних процесів.
 • Апарат Гольджі: Модифікує, сортує та транспортує білки та ліпіди, що отримуються з ЕПС.
 • Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР): Мережа мембран, що забезпечує синтез та транспорт білків та ліпідів.
 • Лізосоми: Містять ферменти для розщеплення та переробки різних речовин.
 • Хлоропласти (у рослинних клітинах): Виконують фотосинтез та здатні виробляти глюкозу за участю сонячної енергії.

Немембранні

 • Центріолі: Важливі для поділу клітини та формування ворсинок і війок.
 • Цилії (війки) / флагелла (джгутики): Війки та ворсинки на поверхні деяких клітин, які допомагають в русі та взаємодії з оточенням.
 • Ядерце: Комплекс структур, які включаються в процеси транскрипції та обробки РНК.
 • Рибосоми: Відповідають за синтез білків шляхом зчитування генетичної інформації з РНК.

Цей різноманітний набір органел допомагає клітині виконувати широкий спектр функцій, що є необхідними для її виживання та функціонування.